kalio1r4 | e-blogi.pl
kalio1r4
Skup zużytych materiałów eksploatacyjnych 2015-11-09

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który jest potwierdzeniem, że biuro w sposób poprawny i właściwy z prawem, oddała odpad, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Każda firma, jaka generuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe wytyczne są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w jakim przesyłane będą odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości przypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednakże materiałem niebezpiecznym, może być na przykład zużyty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]